Welkom bij

Elderveld Houden Zo!

Home FILMPJE Media Foto's Documenten Nieuws Facebook Contact

HEET VAN DE NAALD!

Teken onze petitie!
Als het aan wethouder Bouwkamp ligt, komen er in Park de Steenen Camer woningen en werkplaatsen.
Wilt u ook ons mooie landschapspark zo blijft zoals het nu is?
Steun dan onze petitie en ga naar
- https://www.petities.com/red_het_natuurveld_in_park_de_steenen_camer

Wij zorgen ervoor dat uw stem door burgemeester, wethouders en raadsleden gehoord wordt.
Uiteraard kunt u ervoor kiezen dat u volledig anoniem blijft.
Niemand krijgt dan te zien dat het uw stem is.

Overleg met gemeente in impasse
Het overleg van de omwonenden met de gemeente over de mogelijke verhuizing van kunstwerkplaats KW37 naar Park de Steenen Camer verkeert in een impasse.
Begin juli hadden wij een gesprek met wethouder Cathelijne Bouwkamp op het stadhuis.
Daarin beloofde zij de wijk een uitgewerkt plan voor de inrichting en het gebruik van het natuurveld en een gedegen onderzoek naar de geschiktheid van de locatie.
Daarna zou de gemeente met alle betrokken partijen in de wijk afzonderlijk overleggen over het plan.
Pas daarna zou KW37 haar plan aan de wijk mogen presenteren. Zie ook:
- Update verhuizing KW37 naar Park de Steenen Camer. Elderveld Nieuws oktober

Nu blijkt dat Bouwkamp terugkomt op haar beloftes.
Er komt geen uitgewerkt plan op basis van een gedegen locatie-onderzoek.
In plaats daarvan komt KW37 eerst met een ‘visie’ op de inpassing van het terrein en de samenwerking met de omgeving.
Deze visie mogen de betrokken partijen dan met de kunstenaars bespreken en verder uitwerken (en niet meer met de gemeente).
De rol van de gemeente is ingeperkt tot het ‘ophalen van reacties’ uit de wijk.
Ook bij de noodzakelijke wijziging van het ‘groene’ bestemmingsplan maakt de wethouder een terugtrekkende beweging.
Vóór de zomervakantie probeerde Bouwkamp de verhuizing van KW37 ‘via de achterdeur’ met een gedoogvergunning te regelen.
Dat hebben wij gelukkig weten te verhinderen.
Begin juli beloofde de wethouder beterschap.
Ze gaf aan de koninklijke weg van een bestemmingsplanwijziging te willen bewandelen.
Daar gaan meestal jaren overheen.
Nu dreigt de wethouder weer met een ‘snelle’ omgevingsvergunning.
Al deze inperkingen van de participatie van de wijk waren voor ons en enkele andere partijen aanleiding het overleg met de gemeente op te schorten tot na de ontvangst van het beloofde plan voor de inrichting en het gebruik van het veld.
We beraden ons op verdere stappen.

Raadsvragen Nico Wiggers
Wijkbewoner en raadslid Nico Wiggers van de Arnhemse Ouderen Partij heeft maar liefst 21 kritische vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.
Zie voor zijn raadsbrief:
- Raadsvragen Nico Wiggers inzake participatie Elderveld in besluitvorming KW37 d.d. 24-09-2020
Zie voor het antwoord van wethouder Cathelijne Bouwkamp:
- Antwoord wethouder op raadsvragen Nico Wiggers inzake participatie Elderveld in besluitvorming KW37 d.d. 13-10-2020