Welkom bij

Elderveld Houden Zo!

Home FILMPJE Media Foto's Documenten Nieuws Facebook Contact Laatst bijgewerkt op: 08-02-2021

HET ALLERLAATSTE NIEUWS

KW37 KOMT DEFINITIEF NIET NAAR ELDERVELD!


In het voorjaar van 2020 kwam wethouder Bouwkamp met het plan voor de verhuizing van kunstwerkplaats KW37 naar Elderveld.
Komen er nu wooneenheden en lawaaierige werkplaatsen op het natuurveld midden in ons mooie Park de Steenen Camer?
Dat was de vraag die de gemoederen in Elderveld sterk bezighield en de emoties hoog deed oplaaien.
Vanaf de zomer van 2020 hebben wij u via deze website op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Op 4 februari jl. kwam dan eindelijk de brief met het verlossende bericht: Elderveld valt af als mogelijke locatie voor KW37!
Wij hopen dat de wethouder snel een betere plek voor de kunstenaars zal vinden.
Een plek waar de kunstenaars welkom zijn en hun beroep kunnen uitoefenen zonder overlast te veroorzaken.

Met vereende krachten hebben we bereikt dat het natuurveld (voorlopig) behouden blijft zoals het nu is.
Maar dit geweldige resultaat is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen.
Hierna een overzicht van de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen die aan dit fantastische resultaat hebben bijgedragen.

Wat was ervoor nodig?

• De WhatsApp groep ‘Elderveld Houden Zo’ als wijkintern communicatiemiddel.
• Het vijfkoppig kerngroepje dat de lijnen uitzette en de communicatie met de wijk, de gemeente en de media verzorgde.
• De verenigingen, organisaties en bedrijven die meehielpen de komst van KW37 te verhinderen, waar onder de Kynologenvereniging, de Scouting, het Wijkplatform en het Pannenkoekenrestaurant.
• De open lucht bijeenkomsten op het veld voor wijkbewoners, raadsleden, schrijvende pers en regionale televisie.
• De rondleidingen op het veld voor individuele raadsfracties.
De video ‘Houden zo!’ die het belang van het natuurveld voor de wijk zo mooi voor het voetlicht bracht.
• De fraai vormgegeven flyer ‘Help! Park de Steenen Camer bedreigd door woningen en werkplaatsen‘ die we bezorgden op alle 1900 huisadressen van Elderveld-Noord.
• De waardevolle adviezen, raadsvragen en moties van wijkbewoner en raadslid Nico Wiggers.
• De vele mails en ‘officiële’ brieven aan wethouder, college, raadsleden en fractievolgers waarmee we de gemeente proactief ‘bestookten’.
• De zeven artikelen over KW37 in het wijkblad Elderveld Nieuws.
• Deze website www.elderveldhoudenzo.nl met het laatste nieuws, artikelen en documenten.
• De petitie ‘Help! Red Park de Steenen Camer’ die door 1173 wijkbewoners is ondertekend.
• De digitale bewonersavond van 15 december 2020 waar 95% van de 143 deelnemers zich tegen de komst van KW37 naar Elderveld uitsprak.
• De raadsvergadering van 13 januari jl. waarin de raad de wethouder opdroeg op zoek te gaan naar een andere plek voor KW37.

Elderveld blijkt een ijzersterke en veerkrachtige wijk waar we met zijn allen trots op mogen zijn.
Nu de komst van KW37 verhinderd is, zullen er zich ongetwijfeld weer nieuwe kapers op de kust aandienen.
We zijn daarom van plan een stichting op te richten.
Hiermee hopen we ons mooie landschapspark nog beter tegen bebouwing of ‘verrijking’ te kunnen beschermen.

Graag willen wij iedereen van harte bedanken voor hun bijdrage aan het behoud van het natuurveld in het hart van Park de Steenen Camer.

Namens de omwonenden: Klaas Bosma, Hans Kuhlemeier, Jasper Wienk, Dick Roest en Rudi Hemmen

Namens de verenigingen en organisaties: Dirk Bruinsma (Wijkplatform), Jasper Wienk (Scouting), Peter van Bruxvoort (Kynologenvereniging), Jasja Dekker (Stichting Boomgaard), Rudi Hemmen (Werkgroep Steenen Kamer) en Angelo Saraber (Vereniging Vrienden van Meinerswijk).